About


Mẹ Đoảng 

*English version below*

*version française ci-dessous*

(Gia đình Mẹ Đoảng – Me Doang’s family – La famille de Me Doang)

✔️Tên thật là Lan Anh

✔Sở thích: nấu và trang trí đồ ăn, học ngoại ngữ

✔️Sở ghét: đi du lịch vì bị say xe :((

✔️Kênh Youtube: Lan Anh Berry (https://youtube.com/channel/UCcxO7-8bRLOrdkaESgax7JA)

✔️Học hành:

 • Bằng ngôn ngữ và văn hoá Pháp – Đại học Lille – Pháp
 • Bằng Quản Trị Kinh Doanh dành cho người đi làm – Học viện quản lý doanh nghiệp IAE – Pháp
 • Bằng thạc sĩ Kinh Tế Quốc Tế – Đại học Ngoại Thương Hà Nội – Việt Nam
 • Bằng cử nhân Kinh Tế Đối Ngoại – Đại học Ngoại Thương Hà Nội – Việt Nam

✔️Công việc:

 • Hiện tại: mẹ bỉm sữa
 • Trước đây: giáo viên tiếng Anh dạy IELTS, TOEIC, giao tiếp và ngữ âm.

✔️Mục đích của blog: 

 • Blog viết về những công thức nấu ăn cho gia đình & cách trang trí đồ ăn mà mình đã thực hiện trên 5 tiêu chí: ngon, bổ dưỡng không hoá chất, đẹp mắt, dễ làm và không mất nhiều thời gian chuẩn bị.
 • Ngoài ra, với kinh nghiệm luyện thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC và 4 năm sống & học tập ở Pháp, mình cũng chia sẻ những kinh nghiệm học tiếng Anh và tiếng Pháp của mình nữa. 
 • Hy vọng các bạn tìm thấy nhiều thông tin hữu ích và tích cực trong cuộc sống hàng ngày qua blog này. 

✔️Câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn: Tại sao blog có tên là *mẹ đoảng* trong khi cung cấp nhiều công thức nấu ăn ngon, đẹp mắt?

 • Ngày trước, mình là 1 dân khối A 100% với niềm đam mê bất tận với các môn tự nhiên, bằng chứng là: 

~ Môn Hoá: giải Nhất cấp huyện và giải Nhì cấp tỉnh lớp 9

~ Môn Toán: giải Nhì cấp tỉnh lớp 12

~ Môn Lý: 10 phẩy trung bình môn lớp 12

~ Điểm thi đại học: Toán: 8, Lý: 10, Hoá: 9.5

 • Vì là dân khối A chỉ biết ăn học, không biết làm gì khác nên ông mình đôi khi nhắc mình rằng “là con gái nên biết một chút về nữ công gia chánh”. Giờ đây, tuy ông mình không còn nữa nhưng mình luôn nhớ những lời của ông, vì vậy mình chọn tên blog là *mẹ đoảng* để nhắc nhở bản thân rằng cần phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa như ông mình vẫn khuyên dạy ngày xưa…

Trên đây là một vài thông tin cơ bản về mình. Mình không có thói quen nói quá nhiều về bản thân, nếu các bạn muốn biết nhiều hơn về mình, hãy like/ kết nối với page Hang Phap Bonjour (https://www.facebook.com/HangPhapBonjour/) hoặc page Học song ngữ tiếng Pháp & tiếng Anh (https://www.facebook.com/LanAnhBerry/) và tâm sự cùng mình nhé.💖

********************

Me Doang

✔️Real name: Lan Anh

 ✔Hobbies: cooking & decorating food, learning foreign languages

 ✔️Dislike: travelling because of car sickness :((

✔️Youtube channel: Lan Anh Berry (https://youtube.com/channel/UCcxO7-8bRLOrdkaESgax7JA)

 ✔️Education:

 • Diploma in French culture and language – University of Lille – France
 • Professional Degree in Business Administration – Enterprise Management Institute IAE – France
 • Master degree in International Economics – Hanoi Foreign Trade University – Vietnam
 • Bachelor degree in International Business Relations – Hanoi Foreign Trade University – Vietnam

 ✔️ Work:

 • Present: lady of the house 
 • Before: English teacher providing courses of IELTS, TOEIC, communication and English pronunciation.

 ✔️The purpose of the blog:

 • The blog writes articles on the food recipes & decoration that I have made according to 5 criteria: delicious, nutritious, beautiful, easy and fast.
 • With experience in exam preparation for international tests such as IELTS, TOEIC and 4 years of living & studying in France, I also share my experiences in learning English and French.
 • Hope you guys find lots of useful information and good news in everyday life on the blog.

✔️FAQ: Why does the blog have the name *medoang* which means *clumsy mom* in English while it provides many delicious, beautiful recipes?

 • Actually, years ago, I had an endless passion for scientific disciplines in high school such as maths, physics, chemistry. I spent all day long studying them without doing anything else. My grandpa sometimes reminded me that it would be better if a girl could cook, tidy the house to take care of herself in case of being home alone…
 • That’s the reason why I choose *medoang* as the blog’s name which means *clumsy mom* in English to always remember his advice and also remind me to improve myself day by day.

Well, this is some basic information about me. I’m not used to talking too much about myself, if you want to know more about me, you can like the page Hang Phap Bonjour (https://www.facebook.com/HangPhapBonjour/) or page Hoc song ngu tieng Phap & tieng Anh (https://www.facebook.com/LanAnhBerry/) and have a chat with me.💖

*******************

Me Doang

✔️Vrai nom: Lan Anh

✔️Ce que j’aime: cuisiner et décorer des plats de nourriture, apprendre les langues étrangères

✔️Ce que je n’aime pas: voyager à cause du mal des transports :((

✔️Chaîne Youtube: Lan Anh Berry (https://youtube.com/channel/UCcxO7-8bRLOrdkaESgax7JA)

✔️Éducation:

 • Diplôme en culture et langue françaises – Université de Lille – France
 • Diplôme en administration des affaires – Institut d’Administration des Entreprises – France
 • Master en économie internationale – École supérieure de commerce extérieur de Hanoï – Vietnam
 • Diplôme en relations internationales – École supérieure de commerce extérieur de Hanoï – Vietnam

 ✔️ Expérience professionnelle:

 • Présent: femme au foyer
 • Avant: professeur d’anglais dispensant des cours d’IELTS, cours de TOEIC, cours de communication et cours de prononciation. 

 ✔️Le but du blog:

 • Le blog rédige des articles sur les recettes culinaires et ses décorations que j’ai réalisées selon 5 critères: délicieux, nutritif, joli, facile et rapide.
 • Avec une expérience dans la préparation aux examens pour des tests internationaux tels que IELTS, TOEIC et 4 ans de vie et d’étude en France, je partage également mes expériences d’apprentissage de l’anglais et du français.
 • J’espère que vous trouverez beaucoup d’informations utiles et de bonnes nouvelles dans la vie de tous les jours sur le blog.

 ✔️FAQ: Pourquoi le blog a-t-il le nom *medoang* qui signifie *maman maladroite* en français alors qu’il propose de nombreuses recettes délicieuses ?

 • En fait, il y a des années, j’avais une passion sans fin pour les disciplines scientifiques au lycée comme les mathématiques, la physique, la chimie. J’ai passé toute la journée à les étudier sans rien faire d’autres choses. Mon grand-père me rappelait parfois que ce serait mieux si une fille pouvait cuisiner, ranger la maison pour prendre soin d’elle-même en cas d’être seule à la maison…
 • C’est la raison pour laquelle j’ai choisi le nom *medoang*, ce qui signifie *maman maladroite* en français pour toujours me souvenir de ses conseils et aussi me rappeler de me perfectionner jour après jour.

Eh bien, voilà quelques informations de base sur moi. Je n’ai pas l’habitude de trop parler de moi, si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez liker la page Hang Phap Bonjour (https://www.facebook.com/HangPhapBonjour/) ou la page Hoc song ngu tieng Phap & tieng Anh (https://www.facebook.com/LanAnhBerry/) et tchatter avec moi.💖