NGHE TRUYỆN CỔ TÍCH TIẾNG PHÁP – CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE & TĂNG VỐN TỪ VỰNG HIỆU QUẢ

NGHE TRUYỆN CỔ TÍCH TIẾNG PHÁP – CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE & TĂNG VỐN TỪ VỰNG HIỆU QUẢ

Bên cạnh việc học kỹ năng nghe, nói, đọc viết qua sách giáo trình, nghe truyện cổ tích tiếng Pháp mỗi ngày cũng là 1 cách học tiếng Pháp hiệu quả, cụ thể là: 

✅Giọng kể chuyện truyền cảm, không quá nhanh giúp chúng ta quen với tiếng Pháp giọng bản địa, giúp hình thành phản xạ nghe và tiếp nhận ngôn ngữ.

✅Mạch truyện hấp dẫn giúp chúng ta ghi nhớ từ vựng và cấu trúc câu trong truyện một cách tự nhiên, không gò bó.

✅Ngoài ra, nghe truyện cổ tích trước khi ngủ giúp chúng ta thư giãn cuối ngày, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn.

✅Nguồn nghe truyện cổ tích tiếng Pháp:

#1/Truyện “Le petit chaperon rouge” – Cô bé quàng khăn đỏ: 

(Những câu truyện cổ tích tiếng Pháp tiếp theo sẽ được mình cập nhật trong thời gian sớm nhất.)

©𝗡𝗼̣̂𝗶 𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗻𝗮̀𝘆 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗯𝗮̉𝗻 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝘁𝗿𝗶́ 𝘁𝘂𝗲̣̂ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗟𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗿𝘆, 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛̃ 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗮́ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘃𝗶̀ 𝗺𝘂̣𝗰 đ𝗶́𝗰𝗵 𝗹𝗼̛̣𝗶 𝗻𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻, 𝘅𝗶𝗻 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗼 𝗰𝗵𝗲́𝗽 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗺𝗼̣𝗶 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗸𝗵𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘀𝘂̛̣ đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘆́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗮́𝗰 𝗴𝗶𝗮̉!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *