TỰ HỌC TIẾNG PHÁP – NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

TỰ HỌC TIẾNG PHÁP – NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Bonjour à toutes et à tous, “nên bắt đầu học tiếng Pháp như thế nào?” – đây là câu hỏi của khá nhiều bạn muốn học tiếng Pháp, muốn tự học tiếng Pháp hay kể cả những bạn đang bắt đầu học tiếng Pháp rồi. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟎 𝐯𝐚̀ đ𝐚̣𝐭 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̉𝐢 (𝐌𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐫𝐞̀𝐬 𝐁𝐢𝐞𝐧) 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝟐 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐅𝐋𝐄 ở đại học Université de Lille, Pháp. 

******************

Với mình, khi bắt đầu học tiếng Anh hay tiếng Pháp, mình luôn 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐚̂𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 vì các lý do sau: 

✅Việc nắm chắc phát âm sẽ giúp các bạn có nền tảng tốt để học các mảng khác của 1 ngoại ngữ như từ vựng, kỹ năng nghe, kỹ năng nói… Khi học 1 từ mới, chúng ta nên biết cách phát âm của từ đó để có thể nói đúng từ đó trong các tình huống giao tiếp, giúp người nghe hiểu ý của chúng ta dễ dàng; đồng thời, khi nghe người bản địa nói, chúng ta có thể “bắt” được từ đó. Nếu các bạn nói sai từ đó rồi thì khi nghe người bản địa nói từ đó, chúng ta sẽ khó có thể hiểu họ nói từ gì, mặc dù nếu các bạn nhìn từ đó trên giấy, các bạn sẽ nhận ra từ đó ngay. 

✅Khi phát âm đúng ngay từ đầu, các bạn sẽ tự tin nói những câu giao tiếp cơ bản với người bản xứ, các thầy cô dạy tiếng Pháp hay những ai đang học tiếng Pháp giống bạn, từ đó phản xạ giao tiếp cũng sẽ cải thiện đáng kể.

✅Việc học phát âm dễ hơn rất nhiều so với việc nhồi nhét từ vựng và những kiến thức ngữ pháp phức tạp, giúp các bạn không bị nản khi mới bắt đầu học 1 ngoại ngữ.

✅Khi đã học đến trình độ B1, B2 tiếng Pháp rồi mà phát âm vẫn chưa chuẩn thì sẽ rất khó để sửa lại phát âm nữa vì đó là thói quen phát âm của bạn từ lúc bắt đầu rồi. 

🎯Vì vậy, trước hết mình muốn chia sẻ với các bạn 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐚̂𝐦 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ – giúp các bạn có nền tảng thật chắc trước khi học tiếng Pháp sâu hơn. Đây là những kiến thức ngữ âm mình tổng hợp lại khi đã sống ở Pháp gần 5 năm, trong quá trình mình bắt đầu tự học và khi học B2 tiếng Pháp với các thầy cô FLE ở Pháp. 𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩, 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐨̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐮̛̀ đ𝐨́ 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐮̛̀ đ𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐨́ 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐚̂𝐦 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́, 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐨́𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐢̣𝐚.

🎯𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐂𝐔̉𝐀 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐀̂𝐌 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀́𝐏:

🔶𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏 (𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏 – 𝟏𝟎): 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐠𝐡𝐞́𝐩 𝐯𝐚̂̀𝐧, 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐚̂𝐦, đ𝐨̣𝐜 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩.

(Kèm 300 từ vựng tiếng Pháp cơ bản có hình ảnh minh hoạ để luyện phát âm cuối mỗi bài học)

🔶𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐 (𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟏 – 𝟏𝟖): 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐨́𝐢 𝐡𝐚𝐲, 𝐧𝐨́𝐢 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐏𝐡𝐚́𝐩.

(Kèm các câu tiếng Pháp cơ bản để thực hành mỗi bài học)

🎯𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̀𝐌 𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐀̀𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐀̂𝐌 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀́𝐏: 

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏 – Cách phát âm bảng chữ cái tiếng Pháp và các dấu: https://youtu.be/QKnSCAIGQOs

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟐 – Cách phát âm bảng phiên âm quốc tế tiếng Pháp: https://youtu.be/6RbKGxHbma4

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟑 – Cách phát âm & nhận biết các âm mũi trong tiếng Pháp: https://youtu.be/kocInn2NmaU

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟒 – Cách phát âm A, À, Â, AI, AIL, AIM, AIN, AM, AN, AON, AU, AY, AYE: https://youtu.be/eNROpgZhMPI

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟓 – Cách phát âm E, Ë, É, È, Ê, ES, ER, ET, EI, EAU, EIM, EIN, EM, EN, EMM, ENN, IEN, ENT, EU: https://youtu.be/dH3Mv491DEE

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟔 – Cách phát âm I, Î, Ï, ILL, ILLE, IM, IN, Y, YM, YN: https://youtu.be/um-PbYnMLg4

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟕 – Cách phát âm O, Ô, Œ/OE, ŒU/OEU, OÊ, OI, OIN, OINE, OY, OU, OÙ, OÛ, OM, ON, EON: https://youtu.be/I5h43Ix1UBY

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟖 – Cách phát âm U, Ù, Û, UI, UE, UEU, UEIL, UM, UN: https://youtu.be/BSALq0Oz6Kw

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟗 – Cách phát âm các phụ âm tiếng Pháp – phần 1: https://youtu.be/wDJvolGnzRY

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟎 – Cách phát âm các phụ âm tiếng Pháp – phần 2: https://youtu.be/1X6TAtRgtLI

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟏 – Trọng âm trong tiếng Pháp (đang được cập nhật)

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟐 – Nối âm tiếng Pháp – l’enchaînement (đang được cập nhật)

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟑 – Nối âm tiếng Pháp, nối âm bắt buộc – la liaison, la liaison obligatoire (đang được cập nhật)

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟒 – Nối âm tiếng Pháp, nối âm không bắt buộc – la liaison, la liaison facultative (đang được cập nhật)

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓 – Nối âm tiếng Pháp, các trường hợp không được nối âm – la liaison, la liaison interdite (đang được cập nhật)

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔 – Âm E muet / E caduc (đang được cập nhật)

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕 – Ngữ điệu tiếng trong Pháp (đang được cập nhật)

🔸𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟖 – Tổng hợp những cách để nói giống người bản địa (đang được cập nhật)

🎯𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐀̀𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐀̆́𝐍 𝐁𝐎̂̉ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐊𝐇𝐀́𝐂: 

🔸Bài học về cách đọc CH trong tiếng Pháp, /ʃ/ hay /k/: https://youtu.be/-cBzpN1x78Q

🔸Bài học về các loại nối âm và lược âm trong tiếng Pháp: https://youtu.be/qyah4-upk7A

🔸Bài học về âm H câm và âm H bật hơi trong tiếng Pháp: https://youtu.be/zIpeRhbZcoc

******************

Bên cạnh các bài học phát âm tiếng Pháp trên, mình cũng sẽ chia sẻ thường xuyên tài liệu từ vựng, giao tiếp, ngữ pháp, luyện thi chứng chỉ TCF, DELF vào nhóm 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩 với các bạn nào cần. Các bạn hãy tham gia nhóm này để cùng trao đổi về việc học tiếng Pháp nhé.
Link tham gia nhóm: https://www.facebook.com/groups/nhomhoctiengphap

Hy vọng các bạn thấy nhiều thông tin hay. Chúc các bạn học tiếng Pháp thật tốt! Bonne réception !😍

©𝗡𝗼̣̂𝗶 𝗱𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗯𝗮̉𝗻 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝘁𝗿𝗶́ 𝘁𝘂𝗲̣̂ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗿𝘆, 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛̃ 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗮́ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘃𝗶̀ 𝗺𝘂̣𝗰 đ𝗶́𝗰𝗵 𝗹𝗼̛̣𝗶 𝗻𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻, 𝘅𝗶𝗻 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗼 𝗰𝗵𝗲́𝗽 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗺𝗼̣𝗶 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗸𝗵𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘀𝘂̛̣ đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘆́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗮́𝗰 𝗴𝗶𝗮̉!



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *