PHÁT ÂM TIẾNG PHÁP| PHÂN BIỆT LƯỢC ÂM VÀ NỐI ÂM – ELISION, LIAISON, ENCHAÎNEMENT

PHÁT ÂM TIẾNG PHÁP| PHÂN BIỆT LƯỢC ÂM VÀ NỐI ÂM – ELISION, LIAISON, ENCHAÎNEMENT

Bonjour, trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 khái niệm rất quan trọng để có thể nói và viết như người Pháp. Đó là: 

 • Lược âm – L’élision
 • Nối âm – La liaison
 • Nối âm – L’enchaînement

✅Bài giảng video về lược âm và nối âm trong tiếng Pháp: 

 1. L’élision là sự lược bỏ một nguyên âm cuối khi đứng trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm hoặc một âm h câm. Nguyên âm bị lược đi sẽ đc thay bằng dấu móc lửng (apostrophe).

Ví dụ:

 • la eau => l’eau 
 • que elle => qu’elle 
 • si il => s’il 
 • le habit => l’habit
 • ce est => c’est 
 1. La liaison là việc đọc nối phụ âm cuối của 1 từ với nguyên âm đầu tiên hay âm H câm của từ tiếp theo, phụ âm cuối này phải là 1 âm câm, tức là không đc phát âm.

Ví dụ: 

 • petit ami ~ [pəti] [ami] => petit‿ami => petit [t] ami 
 • beaux arts => beaux [z] arts
 • un homme => un [n] homme 
 • trois abeilles => trois [z] abeilles
 • en été => en [n] été

Chú ý: phụ âm  s, x, z khi nối âm đều được đọc là [z].

 1. L’enchaînement là việc đọc nối âm cuối của 1 từ với nguyên âm đầu tiên hay âm H câm của từ tiếp theo, khác với nối âm liaison, âm cuối này phải được phát âm

Ví dụ: 

 • bel amour ~ [bɛl] [amuʀ] => bel‿amour => bel [l] amour
 • une hirondelle => une [n] hirondelle
 • avec elle => avec [k] elle
 • cette idée => cette [t] idée
 • cet hiver => cet [t] hiver 

🎯Bài tập thực hành: xác định các nhóm từ sau thuộc lược âm élision, nối âm liaison hay nối âm enchaînement?

 1. S’endormir
 2. Il a
 3. Elle est
 4. Qu’on
 5. Même enfant 
 6. Mes amies 
 7. Petite amie
 8. J’habite
 9. T’as tu as 
 10. Quelqu’une
 11. Vous achetez
 12. Vas-y
 13. Grand avion
 14. Très utile 
 15. Quel avantage
 16. Quatre ans 

Đáp án: 

 1. S’endormir => L’élision
 2. Il a => L’enchaînement
 3. Elle est => L’enchaînement
 4. Qu’on => L’élision
 5. Même enfant => L’enchaînement
 6. Mes amies => La liaison
 7. Petite amie => L’enchaînement
 8. J’habite => L’élision
 9. Vous achetez => La liaison
 10. Vas-y => La liaison
 11. Grand avion => La liaison
 12. Très utile => La liaison
 13. T’as => L’élision
 14. Quelqu’une => L’élision
 15. Quel avantage => L’enchaînement
 16. Quatre ans => L’enchaînement

Vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn thấy nhiều thông tin hay và đừng quên ấn nút đăng ký/ subscribe/ s’abonner kênh Youtube Lan Anh Berry (https://youtube.com/c/LanAnhBerry) để cập nhật những bài học tiếng Pháp mới nhất nhé. Au revoir !😍Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *