PHÂN BIỆT ÂM H CÂM VÀ ÂM H BẬT HƠI TRONG TIẾNG PHÁP – H MUET VS H ASPIRÉ

PHÂN BIỆT ÂM H CÂM VÀ ÂM H BẬT HƠI TRONG TIẾNG PHÁP – H MUET VS H ASPIRÉ

Bonjour, hôm nay chúng ta sẽ học về phụ âm H trong tiếng Pháp. Có bao giờ các bạn thắc mắc tại sao với các từ tiếng Pháp bắt đầu bằng phụ âm H, chúng ta viết “l’hippopotame” nhưng lại viết “le hibou”?

Hoặc là chúng ta có thể viết “cet homme” nhưng lai viết “ce hérisson”?

Hay là: “Elle est “tout heureuse”, nhưng “Elle est “toute honteuse”?

Hay khi nói, chúng ta có thể đọc nối âm trong 2 từ “des_heures” nhưng không thể đọc nối âm giữa 2 từ “des housses”?

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời cho các thắc mắc này nhé!

Nội dung:

1- Cách đọc âm H trong tiếng Pháp

2- Âm H câm (H muet)

3- Âm H bật hơi (H aspiré)

4- Cách dùng tính từ chỉ định với các danh từ bắt đầu bằng H muet và H aspiré

5- Cách dùng trạng từ TOUT với các tính từ bắt đầu bằng H muet và H aspiré

6- Cách nhận biết các từ bắt đầu bằng H bật hơi (H aspiré)

7- Danh sách các từ bắt đầu bằng H bật hơi (H aspiré) hay gặp

✅Bài giảng video về âm H câm và âm H bật hơi trong tiếng Pháp: 

1- Cách đọc âm H trong tiếng Pháp

Phụ âm H không bao giờ được phát âm trong bất kỳ từ tiếng Pháp nào.

Ex: habitation, bonheur, hollandaise…

Trong tiếng Pháp có 2 loại âm H: Hmuet và H aspiré (hay H bloquant)

2- Âm H câm (H muet)

H muet hay còn gọi là âm H câm, được coi như là 1 nguyên âm, có thể lược âm và nối âm.

Ex: 

  • L’heure
  • Une_heure
  • Des_heures 
  • Les_heures

Một số từ bắt đầu bằng âm H câm trong tiếng Pháp: homme, honneur, habitude, hôtel, hôpital, herbe, histoire, hiver, huile, habit, hippopotame, horizon, horloge, huître, habitation, humilité…

3- Âm H bật hơi (H aspiré)

H aspiré hay còn gọi là âm H bật hơi, được coi như là 1 phụ âm, không được lược âm và cũng không được nối âm.

Chú ý: tuy có tên gọi là bật hơi, nhưng âm H này vẫn ko đc phát âm trong tiếng Pháp.

Ex: 

  • Le haricot
  • Un✖️haricot
  • Des✖️haricots 
  • Les✖️haricots

Một số từ bắt đầu bằng âm H bật hơi trong tiếng Pháp: hauteur, hache, Hollandaise, hibou, hérisson, honte, housse …

4- Cách dùng tính từ chỉ định với các danh từ bắt đầu bằng H muet và H aspiré

Quy tắc số 1: tính từ chỉ định “cet” sẽ đi với danh từ giống đực bắt đầu bằng âm H câm, vì âm H câm được coi như là 1 nguyên âm. 

Ex: cet homme

Quy tắc số 2: tính từ chỉ định “ce” sẽ đi với danh từ giống đực bắt đầu bằng âm H bật hơi vì âm H bật hơi được coi như là 1 phụ âm.

Ex: ce hibou

Quy tắc số 3: tính từ chỉ định “cette” sẽ đi với danh từ giống cái bắt đầu bằng âm H câm hay âm H bật hơi.

Ex: cette horloge, cette hauteur

Quy tắc số 4: tính từ chỉ định “ces” sẽ đi với danh từ số nhiều bắt đầu bằng âm H câm hay âm H bật hơi

Ex: ces herbes, ces héros

5- Cách dùng trạng từ TOUT với các tính từ bắt đầu bằng H muet và H aspiré

Quy tắc số 1: trạng từ “tout” sẽ không thay đổi khi đứng trước những tính từ bắt đầu bằng âm H câm. 

Ex: 

Elle est tout heureuse. (“Heureuse” là 1 tính từ bắt đầu bằng âm H câm.)

Quy tắc số 2: Trạng từ “tout” sẽ phải phù hợp về giống với những tính từ bắt đầu bằng âm H bật hơi.

Ex: 

Elle est toute honteuse. (“Honteuse” là 1 tính từ bắt đầu bằng âm H bật hơi.)

6- Cách nhận biết các từ bắt đầu bằng H bật hơi – H aspiré

Cách thứ 1, tra từ điển Pháp Pháp larousse.fr

Nếu 1 từ bắt đầu bằng âm H bật hơi thì sẽ có dấu hoa thị trước từ. Trong khi 1 từ bắt đầu bằng âm H câm thì sẽ không có dấu hoa thị này. 

Cách thứ 2, tra từ điển Pháp Anh có phiên âm: 

🔹Từ điển LaRousse: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/comment/649660

🔹Từ điển Collins: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/

Với 1 từ bắt đầu bằng âm H bật hơi, khi nhìn vào phiên âm trong từ điển, chúng ta sẽ thấy có dấu phẩy trên phía bên trái của phiên âm từ.

Với 1 từ bắt đầu bằng âm H câm thì sẽ ko có dấu phẩy trên này trong phiên âm. 

Chú ý: dấu phẩy trên trong phiên âm tiếng Pháp ko phải để đánh trọng âm như trong tiếng Anh, mà là dấu để ngăn cách nối âm hay lược âm nói chung, và là dấu để nhận biết âm H bật hơi nói riêng.

7- Danh sách các từ bắt đầu bằng H bật hơi – H aspiré hay gặp

Các danh từ tiếng Pháp bắt đầu bằng âm H bật hơi, có dịch sang tiếng Anh:

Các danh từ, tính từ, động từ tiếng Pháp bắt đầu bằng âm H bật hơi:

Et voilà, vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Qua bài học này, chúng ta đã biết mặc dù âm H không được phát âm trong tiếng Pháp, nhưng có 2 loại, đó là, âm H câm và âm H bật hơi, chúng ta có thể lược âm và nối âm với âm H câm nhưng không thể lược âm và nối âm với âm H bật hơi. 

Bài tập về nhà dành cho các bạn: tra từ điển để biết nghĩa của các từ chứa âm H bật hơi trong 2 danh sách ở trên. 

Hy vọng các bạn thấy nhiều thông tin hay và đừng quên ấn nút đăng ký/ subscribe/ s’abonner kênh Youtube Lan Anh Berry (https://youtube.com/c/LanAnhBerry) để cập nhật những bài học tiếng Pháp mới nhất nhé. Au revoir !😍Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *