Cách phát âm bảng phiên âm quốc tế tiếng Pháp

Cách phát âm bảng phiên âm quốc tế tiếng Pháp

Bonjour, bảng phiên âm quốc tiếng Pháp có 39 âm, trong đó bao gồm:

🔹16 nguyên âm: 12 âm miệng (các âm màu vàng đậm) & 4 âm mũi (các âm màu vàng nhạt),

🔹3 bán nguyên âm/bán phụ âm (các âm màu nâu),

🔹20 phụ âm (các âm màu xanh).

✅Bài giảng video về cách phát âm bảng phiên âm quốc tế tiếng Pháp: 

Hy vọng các bạn thấy nhiều thông tin hữu ích trong video.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm kênh Youtube học tiếng Pháp (https://youtube.com/c/LanAnhBerry) với các bài học cơ bản khác cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp.

Chúc các bạn học vui! 
À bientôt !🥰

©𝗡𝗼̣̂𝗶 𝗱𝘂𝗻𝗴 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗯𝗮̉𝗻 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝘁𝗿𝗶́ 𝘁𝘂𝗲̣̂ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗟𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗿𝘆, 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛̃ 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗮́ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘃𝗶̀ 𝗺𝘂̣𝗰 đ𝗶́𝗰𝗵 𝗹𝗼̛̣𝗶 𝗻𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻, 𝘅𝗶𝗻 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗼 𝗰𝗵𝗲́𝗽 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗺𝗼̣𝗶 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗸𝗵𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘀𝘂̛̣ đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘆́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗮́𝗰 𝗴𝗶𝗮̉!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *